Biyoteknolojik İlaçlar Derneği 2018 yılı içerisinde kuruldu. Kısa ismini BİYİLDER olarak kullanacak derneğin yönetim kurulu ve diğer kurullarının bilgisine web sitemizden ve bu linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

BİYİLDER, Biyoteknolojik ilaçlar konusunda ülkemizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayacak sürekli öğrenen ve gelişen bir yapı oluşturmak, ülkemizin biyoteknolojik ilaçlar konusundaki etkinliklerinde anahtar ve yapıcı bir rol üstlenmek, gelecekte biyoteknolojik ilaçlar konusunda yetişenlerin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde yol gösterici olmak ve bu bireylerin söz konusu ilişkilerde pay sahibi olmalarını sağlamak, dernek üyelerinin biyoteknolojik ilaçlar konusundaki güncel trendleri izlemesini sağlamak ve bu trendlere ulaşımını kolaylaştırmak ve çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

BİYİLDER bu misyonu gerçekleştirebilmek için halkımızın yaşam düzeyi ve sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, eğitim, bilimsel araştırma, sempozyum, proje ve yayın yoluyla katkı sağlayacak düşünce, bilgi ve beceriye sahip olan insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak, biyoteknolojik ilaçlar alanında yapılacak bilimsel çalışma, araştırma ve anket uygulamaları ile sorunların çözümüne ve bu yolla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunmak, sektörün ulusal ve uluslararası alandaki ihtiyaçlarını belirlemek ve bilimsel araştırma, danışmanlık ve eğitim yoluyla ulusa ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Merkezi Ankara’da bulunan derneğimize ulaşmak için web sitemizin iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.