HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ

 • Biyoteknolojik ilaçlar konusunda ülkemizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak
 • Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayacak sürekli öğrenen ve gelişen bir yapı oluşturmak
 • Ülkemizin biyoteknolojik ilaçlar konusundaki etkinliklerinde anahtar ve yapıcı bir rol üstlenmek
 • Gelecekte biyoteknolojik ilaçlar konusunda yetişenlerin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde yol gösterici olmak ve bu bireylerin söz konusu ilişkilerde pay sahibi olmalarını sağlamak
 • Dernek üyelerinin biyoteknolojik ilaçlar konusundaki güncel trendleri izlemesini sağlamak ve bu trendlere ulaşımını kolaylaştırmak
 • Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak

 

VİZYONUMUZ

BİYİLDER yukarıdaki misyonu gerçekleştirebilmek için;

 • Halkımızın yaşam düzeyi ve sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, eğitim, bilimsel araştırma, sempozyum, proje ve yayın yoluyla katkı sağlayacak düşünce, bilgi ve beceriye sahip olan insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Biyoteknolojik ilaçlar alanında yapılacak bilimsel çalışma, araştırma ve anket uygulamaları ile sorunların çözümüne ve bu yolla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunmak,
 • Sektörün ulusal ve uluslararası alandaki ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Bilimsel araştırma, danışmanlık ve eğitim yoluyla ulusa ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Aktif
 • Sıradışı
 • Multidisipliner yaklaşıma inanan
 • Güncel
 • Çözüm odaklı
 • Duyarlı
 • Her fikre, görüşe ve anlayışa saygı duyan